PHP Error Message

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Host '31.170.160.89' is not allowed to connect to this MySQL server in /home/a3128354/public_html/kn.php on line 2

Free Web Hosting

PHP Error Message

Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/a3128354/public_html/kn.php on line 3

Free Web Hosting

PHP Error Message

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'a3128354'@'localhost' (using password: NO) in /home/a3128354/public_html/kn.php on line 4

Free Web Hosting

PHP Error Message

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/a3128354/public_html/kn.php on line 4

Free Web Hosting

PHP Error Message

Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_d82a8ce3fd6e440eac4c983036671d63, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/a3128354/public_html/index.php on line 3

Free Web Hosting
Rau sạch Bình Minh

PHP Error Message

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Host '31.170.160.89' is not allowed to connect to this MySQL server in /home/a3128354/public_html/kn.php on line 2


PHP Error Message

Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/a3128354/public_html/kn.php on line 3


PHP Error Message

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'a3128354'@'localhost' (using password: NO) in /home/a3128354/public_html/kn.php on line 4


PHP Error Message

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/a3128354/public_html/kn.php on line 4


PHP Error Message

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'a3128354'@'localhost' (using password: NO) in /home/a3128354/public_html/trangchu.php on line 7


PHP Error Message

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/a3128354/public_html/trangchu.php on line 7


PHP Error Message

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/a3128354/public_html/trangchu.php on line 8

Vệ sinh thực phẩm

PHP Error Message

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'a3128354'@'localhost' (using password: NO) in /home/a3128354/public_html/trangchu.php on line 31


PHP Error Message

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/a3128354/public_html/trangchu.php on line 31


PHP Error Message

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/a3128354/public_html/trangchu.php on line 32

Cẩm nang nội trợ

PHP Error Message

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'a3128354'@'localhost' (using password: NO) in /home/a3128354/public_html/trangchu.php on line 51


PHP Error Message

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/a3128354/public_html/trangchu.php on line 51


PHP Error Message

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/a3128354/public_html/trangchu.php on line 52

Rau quả - Rau siêu sạch - Bán rau sạch - Rau sạch tại nhà - rau an toàn

Rau sạch hay còn gọi là rau an toàn là loại rau được sản xuất theo quy trình kỹ thuật bảo đảm được tiêu chuẩn sau: Hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích... nhằm giảm tối đa lượng độc tố tồn đọng trong rau như nitrat, thuốc trừ sâu, kim loại nặng và vi sinh vật gây bệnh. Rau chỉ được coi là sạch nếu người sản xuất tuân thủ các biện pháp kỹ thuật sau: Vùng đất trồng chưa bị ô nhiễm, Giảm lượng phân đạm bón, Không tưới rau bằng phân bắc, Không phun thuốc trừ sâu, Không nên thu hoạch ngay sau khi bón phân.